House System

HOUSE SYSTEM - 2021-2022 

 

HOUSE 

ARUBINDO 

INDIRA GANDHI 

MAHATMAGANDHI 

CAPTAIN 

Mrs. K. KAYATHIRI 

Mrs. S.K. SHEEJA 

Mrs. D. BEULA SHINY 

ORGANISER 

Mrs. V. INDIRA 

Mr. S. CHANDRA MOHANAN 

Mrs. S.V. SAJI REKHA 

 

 

LEADER 

ANUSH NADARAJAN 

M. PATHISEN 

M. RAHUL 

DY. LEADER 

M. ABIRAMI 

A. ASHA 

S. M. SANDHYA 

 

 

 

B.ED. FIRST YEAR 

AUROBINDO 

INDIRA GANDHI 

MAHATMA GANDHI 

Ahila S V 

Abinaya M 

Abisha K V 

Anu S 

Asha N 

Anisha B 

Ashok Gobika V 

Anu Sri A 

Ashok Divya v 

Deepthi D L 

Arthi  R.K 

Deepika C 

Krishna Priya G 

Brindha S 

Keerthana R 

Kailas Das 

Hari Priya H.S 

NeelaSelvi K 

Santhiya S L 

PriyaDharshini T 

PriyaDharshini K S 

Shivani N S 

Ranjini R 

Ratheesha R 

Vaisnavi A 

SarathChander S N 

Sarika V R 

Vismaya G 

Sindhuja C 

Suji S 

Subithra K 

Vismaya V J 

Sindhu R 

B.ED. SECOND YEAR  

N.Abishek 

N.S.ArunaSree 

R.S.Arthi 

M.Anuja 

A.Asha 

R.Arthi 

Balan K. Dharani 

B.JesvinBency 

A.Bavithra 

C.R.Pavithra 

K.S.Keerthana 

A.S.Gopika 

B.Sai Sanju 

M.Mahima 

R.Manisha 

R.Santhiya 

S.Shamini 

B.G.Sandhya 

M.G.Shalisha 

V.S.Vinisha 

S.Suruthi 

 

 

Sujithra P.M